Privacyverklaring

 • Massagepraktijk Purmerend is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages.
 • Contact gegevens:
  Adres: Alexandriëstraat 5,   1448 MV Purmerend
  website: www.massagepraktijkpurmerend.nl
  e-mail: info@massagepraktijkpurmerend.nl
  Telefoonnummer: 06 396 24 191
 • Massagepraktijk Purmerend vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.
  Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:
  Voornaam en achternaam
  Adresgegevens
  Geboortedatum
  Burgerlijke staat
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Beroep en werkomstandigheden
  Sport/hobby’s
  Bijzonderheden gezondheid
 • Massagepraktijk Purmerend verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
  • Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
  • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
  • Voor het afhandelen van de betaling.
  • Voor het verzenden van akties en nieuwsbrief.
 • De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.
 • Door regelmatige updates aan de systemen zorgt Massagepraktijk Purmerend ervoor dat de kans op hacken van het systeem verkleind wordt.
 • De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten bewaard. Massagepraktijk Purmerend houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand, zodat er in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Purmerend en de beheerder van de website.
 • U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Purmerend.
 • U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Purmerend.
 • Massagepraktijk Purmerend gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact op.
  Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 • U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.
  Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.