Privacyverklaring

Privacyverklaring

 • Massagepraktijk Purmerend is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages.
 • Contact gegevens:

Adres: Alexandriëstraat 5,  

1448 MV Purmerend

website: www.massagepraktijkpurmerend.nl

e-mail: info@massagepraktijkpurmerend.nl

Telefoonnummer: 06 396 24 191

 • Massagepraktijk Purmerend vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:Voornaam en achternaam, Adresgegevens, Geboortedatum, Burgerlijke staat, Telefoonnummer, E-mailadres, Beroep en werkomstandigheden, Sport/hobby’s, Bijzonderheden gezondheid
 • Massagepraktijk Purmerend verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.Voor het afhandelen van de betaling.Voor het verzenden van akties en nieuwsbrief.
 • De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.
 • Door regelmatige updates aan de systemen zorgt Massagepraktijk Purmerend ervoor dat de kans op hacken van het systeem verkleind wordt.
 • De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten bewaard. Massagepraktijk Purmerend houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand, zodat er in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Purmerend en de beheerder van de website.
 • U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Purmerend.
 • U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Purmerend.
 • Massagepraktijk Purmerend gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact op.Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.

 • Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.