Indiaase Reiki (Sai Dharti)

Indiaase Reiki (Sai Dharti)

Ons lichaam bevat naast een fysiek lichaam ook een energielichaam. Dit energielichaam is groter dan het fysieke lichaam. Het energielichaam voedt zich met energie, zoals het fysieke lichaam zuurstof nodig heeft. Het heeft daarvoor chakra’s, die overal op het lichaam te vinden zijn.

Deze chakra’s nemen schone energie op en geven verbruikte energie af. Ook daarin zijn ze vergelijkbaar met het fysieke lichaam, namelijk met de longen. Er zijn vele chakra’s in allerlei groottes en ieder heeft zijn eigen verzorgingsgebied. De belangrijkste chakra’s zijn: de kroon, het derde oog, de keel, de Thymus, het hart, de plexus, de lever, de milt, de navel, de potentie en de wortel. Maar daarnaast zijn er nog honderden andere, kleinere chakra’s.

Het energielichaam kent een aantal niveaus of lagen. De etherische laag omvat het fysieke lichaam en heeft directe interactie met het fysieke lichaam. Deze laag is verantwoordelijk voor het lichamelijke welbevinden. Daaromheen bevinden zich de emotionele en de mentale laag. Hun verantwoordelijkheden liggen vast in de naam: respectievelijk de emotionele en de mentale toestand van de mens.

Verder is het energielichaam de blauwdruk voor het fysieke lichaam, of beter nog: voor de rest van ons wezen. En in dat feit liggen de haast onbegrensde mogelijkheden verscholen om genezing, herstel en groei aan te pakken en vorm te geven.

Het ontstaan van ziekten

Ziekten ontstaan door het niet of niet goed functioneren van chakra’s. Oorzaken voor dergelijk disfunctioneren zijn divers. Enkele voorbeelden zijn: besmetting, trauma’s (fysiek, maar ook emotioneel), aanleg. Door dergelijke gebeurtenissen kunnen chakra’s verstopt raken, misvormd raken of zelfs helemaal sluiten.

Wanneer een chakra niet goed functioneert, ontstaat in het verbonden verzorgingsgebied een tekort aan energie. Dat tekort leidt tot klachten. Wanneer het probleem te lang duurt, kunnen ernstige ziekten en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan.

Omdat de chakra’s de lagen van het energielichaam doorsnijden, omvat hun verzorgingsgebied per definitie fysieke, emotionele en mentale aspecten. Syndromen of klachtenpatronen zijn daarom eenduidige combinaties van klachten op die drie niveaus.

Behandelen

De behandeling zelf begint met het helen, openen en schoonmaken van de relevante chakra’s. Daarna geven we het lichaam extra energie op de benodigde plaatsen. Dit gebeurt door het opnemen van de gewenste energie om ons heen, die vervolgens wordt doorgegeven met de handen. De behandelaar is dus een energiemedium.

Het doorgeven van die energie op de juiste plaats en de juiste manier start het genezingsproces op. In de daaropvolgende behandelingen versterken wij dat proces en het genezend vermogen u. Uw lichaam zelf doet de rest.

Ziekten en genezingen

Het is ondoenlijk om een volledige opsomming te geven van alle ziekten die met Sai Dharti behandeld kunnen worden. Daarom staan hieronder enkele voorbeelden van klachten en ziekten die met succes behandeld zijn:

 • Burn-out,
 • RSI,
 • Stress,
 • Hoofdpijn, migraine, fantoompijn,
 • Allergieën,
 • Huidaandoeningen,
 • Diabetes,
 • Diverse vormen van kanker,
 • Angsten en fobieën, minderwaardigheidscomplexen,
 • Verslavingen en dwangneurosen,
 • Cosmetische correcties, overgewicht.

Tot nu toe zijn bijna alle klachten behandelbaar gebleken. De duur van een behandeling is sterk afhankelijk van de individuele gevallen. Wel is het zo dat vaak grote verbeteringen kunnen worden bereikt in korte tijd. En in veel gevallen is volledige genezing haalbaar. Wanneer iemand niet geholpen kan worden, wordt dat ook in eerlijkheid verteld.

Het is van groot belang gebleken, dat de patiënt zich daadwerkelijk openstelt voor de behandeling. Ook het doorbreken van levenspatronen die bij kunnen dragen aan de ziekte, is erg belangrijk. Natuurlijk kunnen alleen die mensen genezen, die ook daadwerkelijk willen genezen.